Lời người dịch: Vấn đề lũ lụt là vấn đề quan trọng từ xưa đến nay như phần Floods and Dams của National Geographic đề cập khá chi tiết. Bài  Ðề Án Coyote Creek tuy ngằn nhưng cho thấy sư phối hợp cần có  giữa cư dân và chính quyền, sự cần thiết quan tâm về môi sinh, ngoài ra còn cho thấy việc xây dựng kinh vòng và kinh chảy tràn tuy  tốn kém nhưng về lâu dài tiết kiệm được rất nhiều nhân mạng và tiền bạc.  Bản dịch đã được in trong tờ Dòng Nước số Hè 1999 để phổ biến cho cư dân vùng Thung Lũng Ðiện Tử (Silicon Valley).

HH

Coyote Creek - Một Ðề Án Kiểu Mẫu Bảo Vệ Môi Trường, Nhà Ở, Cơ Sở Thương Mại Thung Lũng Santa Clara Khỏi Lũ Lụt

Phát Triển Một Chương Trình Phòng Vệ Lũ Lụt Và Quản Trị Dòng Nước Dựa Trên Cơ Sở Cộng Ðồng

Làm thế nào để bảo vệ nhà cửa, cơ sở thương mại và các đường sá khỏi lũ lụt trong lúc duy trì hệ thống sinh thái sông suối lành mạnh là một thách đố Thuỷ Cục Thung Lũng Santa Clara đối diện hàng ngày. Câu trả lời cho một khu vực quan trọng của thung lũng là Ðề Án Bảo Vệ Lũ Lụt Coyote Creek.

Ðược hoàn tất vào năm 1996, đề án cung cấp bảo vệ cho 4,700 mẫu ở San Jose và Milpitas bao gồm các nhà ở, cơ sở thương mại và kỹ thuật cao. Các nhà thiết kế đồ án đặt trọng tâm vào việc bảo tồn môi trường ven sông và duy trì một vùng đất ngập thiên nhiên rộng lớn. Sự đóng góp rộng rãi của nhiều chủ đất tư đưa đến kết quả tiết kiệm nhiều tiền bạc cho việc thu thập đất đai. Quỹ xây dựng trả cho những đê mới, một kinh vòng và một kinh chảy tràn. Trồng hơn 30 mẫu rừng ven sông, tạo nên một hồ cho chim muông, duy trì và trồng cỏ chua đầm lầy để cung cấp chỗ trú ngụ cho các loài vật đang bị diệt chủng, và một loạt các cải thiện chỗ cư trú cho cá, các lối thoát cũng được thêm vào.

Khi đề án được hoàn tất vào tháng Một năm 1996, sự hợp tác giữa các cơ quan liên bang và địa phương, các lãnh đạo thương mại, các nhà môi sinh và thành viên cộng đồng đều đóng góp cho sự thành công của đề án. 

Một năm sau, tháng Một năm 1997, một loạt nhiều trận bão làm ngập bồn chứa Coyote, gây chảy tràn khủng khiếp. Kinh thoát bồn chứa Anderson chảy tràn đưa hàng triệu ga-lông nước chảy về vịnh San Francisco. Nước chảy qua Coyote nhiều hơn các trận lụt tàn phá năm 1955, 1982, 1983, 1986, nhưng các đê đập và kinh vòng của đề án Coyote mới đã làm việc hữu hiệu.

Do kết quả đó, hàng triệu đô la thiệt hại và tắt nghẽn lưu thông đã được tránh khỏi; ảnh hưởng đối với vùng lụt thượng nguồn được giảm bớt; và lần đầu tiên trong lịch sử, công đồng Alviso ven vịnh được bảo vệ thoát cơn lụt tàn phá.

 

Phát Triển Một Chương Trình Phòng Vệ Lũ Lụt Và Quản Trị Dòng Nước Dựa Trên Cơ Sở Cộng Ðồng

Ðể phát triển một chương trình Phòng Vệ Lũ Lụt và Quản Trị Dòng Nước, cần thảo luận với cư dân, thương gia, những người quan tâm bảo vệ môi sinh và những người chuyên môn khác để giúp bảo đảm các giá trị và ưu tiên của cộng đồng.

Một số ý kiến và đề nghị đã được ghi nhận:

- Các cộng đồng trong toàn thung lũng đã đặt ưu tiên cao trong việc bảo vệ sự an toàn nước uống, không những chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai.

- Nhiều cư dân cũng quan tâm về lệ phí cao của bảo hiểm lũ lụt; họ muốn thấy sự bảo vệ thung lũng nhiều hơn để giảm thiểu nguy hại.

- Các cơ sở thương mại với nhiều tầm vóc khác nhau muốn bảo đảm rằng nhân viên, khách hàng và các công ty cung cấp hàng luôn luôn có thể đến chỗ của họ được - phí tổn lỗ lã thương mại do đường xá bị lũ lụt có thể rất nghiêm trọng.

- Nhiều người đã nói về giá trị của các dòng nước như là môi trường thiên nhiên trong bối cảnh đô thị. Từ các đường mòn đến các chỗ cư trú thiên nhiên cho chim muông, thú rừng; các khu vực chung quanh sông suối đã đóng góp vào phẩm chất cuộc sống nói chung tại thung lũng.